Plaveiselcelcarcinoom: wat houdt het precies in?

Plaveiselcelcarcinoom: wat houdt het precies in?

Het plaveiselcelcarcinoom wordt afgekort ook wel ‘PCC’ genoemd. Het plaveiselcelcarcinoom is een specifieke vorm van huidkanker, bestaande uit een kwaadaardige tumor. Deze kwaadaardige tumor zorgt voor een kans op uitzaaiingen en dat kan het plaveiselcelcarcinoom gevaarlijk maken. Deze vorm van huidkanker vormt zich binnen de plaveiselcellen. De plaveiselcellen zijn de cellen, waar onze huid voor het grootste deel uit bestaat. Het plaveiselcelcarcinoom begint dan ook in de bovenste laag van onze huid en kan zich vervolgens uitbreiden (uitzaaien) naar andere delen van het lichaam. Dit wordt ook wel ‘in de diepte groeien’ genoemd. Wanneer dit gebeurt, loopt de patiënt in kwestie kans op beschadigde onderliggende weefsels of zelfs uitzaaiingen naar de lymfeklieren of andere organen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn met ernstige gevolgen als resultaat. Daarom is het zeer belangrijk dat deze vorm van huidkanker in een zo vroeg als mogelijk stadium wordt geconstateerd en behandeld.

Het plaveiselcelcarcinoom en uitzaaiingen

Het plaveiselcelcarcinoom staat erom bekend, dat het sneller groeit dan de huidkanker vorm ‘basaalcelcarcinoom’. Wanneer het plaveiselcelcarcinoom niet behandeld wordt, kan het uitzaaien. In de meeste gevallen gebeurt dit via de lymfeklieren, welke zich bevinden in de buurt van de kwaadaardige tumor. Deze vorm van huidkanker kan zich ook uitzaaien via het bloed, het geen weer uitzaaiingen binnen de organen als gevolg kan hebben. Uitzaaiingen vinden meestal pas plaats, wanneer de tumor flink is gegroeid. Daarom is het zo, dat wanneer de behandeling van deze vorm van huidkanker tijdig plaatsvindt, de kans op uitzaaiingen uiterst klein is en in dit geval zijn de vooruitzichten veelal gunstig.

Wanneer neemt het risico op het krijgen van het plaveiselcelcarcinoom toe?

De meest genoemde en belangrijkst geachte oorzaak van een verhoogd risico op het krijgen van het plaveiselcelcarcinoom, is het te veel en te lang in de zon zitten. Veelvuldige blootstelling aan zonlicht vergroot de kans op het krijgen van plaveiselcelcarcinoom en deze vorm van huidkanker komt dan ook veelal voor op plekken waar de huid veel in het zonlicht is geweest; hierbij kun je denken aan de handen, de hals en het gezicht. In de praktijk is gebleken dat mensen met een lichtere huid een groter risico lopen op plaveiselcelcarcinoom, dan mensen met een donkerdere huid. Ook roken, littekens van brandwonden of plekken welke zijn bestraald voor een andere vorm van kanker zouden gevoelige plekken zijn, op welke het plaveiselcelcarcinoom zou kunnen ontstaan. Daarnaast is het langdurig gebruiken van medicijnen of andere schadelijke stoffen een mogelijke factor voor een vergroot risico op deze vorm van huidkanker.

Hoe wordt deze vorm van huidkanker veelal behandeld?

Het plaveiselcelcarcinoom wordt veelal behandeld middels het verwijderen van de huid, waarop het plaveiselcelcarcinoom zich heeft gevestigd. Deze plek wordt vooraf meestal verdoofd met een prikje en tijdens het verwijderen worden enkele omringende millimeters meegenomen. Dit is om de kans op uitzaaiingen of eventueel achtergebleven plekken met het plaveiselcelcarcinoom uit te sluiten en/of te minimaliseren. Als de arts er niet zeker van is dat het plaveiselcelcarcinoom helemaal weg is, bestaat er de kans dat de patiënt later terug moet komen om nogmaals een stuk huid te laten verwijderen. Een andere behandelmethode betreffende het verwijderen van het plaveiselcelcarcinoom betreft de bestraling. Bestraling wordt ook wel radiotherapie genoemd en betreft een behandeling, welke over het algemeen een goed resultaat oplevert. Deze bestraling gaat niet diep in de huid; bijwerkingen op korte termijn zouden niet bestaan. Over bijwerkingen op langer termijn is nog niet (veel) bekend. Het bestralen van het plaveiselcelcarcinoom moet in de meeste gevallen in meerdere keren worden gedaan. In de meeste – en vrijwel alle – gevallen, moet de patiënt in kwestie regelmatig of minstens eens in de vijf jaar terug komen ter controle. Middels deze controle wordt uitgesloten of het plaveiselcelcarcinoom is teruggekeerd. Echter, in de meeste gevallen zal er na de verwijdering van het plaveiselcelcarcinoom geen last meer zijn en zal deze vorm van huidkanker niet meer terugkeren.